Location : A-1107, Heungdeok 1ro13,Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, KOREA